Werkgroepen

adminWerkgroepen

Naast de vrijwilligersvergadering functioneren een aantal werkgroepen die zich uitgebreider bezighouden met verschillende aspecten van de werking. Ze verenigen een aantal mensen die zich voor een specifieke taak willen engageren.
De werkgroepen komen regelmatig samen en geven gestalte aan ideeën voor activiteiten. De vaste medewerkers en bezoekers zijn actief bij deze werkgroepen betrokken.
Zowel in de samenstelling van de groepen als in de inhoud ervan, treden er regelmatig verschuivingen op. Hierin spelen verschillende factoren mee: de interesse van actuele bezoekers, de noodzaak binnen de werking, persoonlijke levensomstandigheden van de bezoekers. Wanneer één van de bezoekers stuwende kracht is achter een bepaalde werkgroep en die persoon voelt zich tijdelijk slechter, moet in opname, dan zal de groep mogelijks wat plat vallen. Het team stelt verder ook vast dat de interesse sterk varieert: groepen kunnen een tijdje stilliggen, maar kennen vaak succes wanneer ze opnieuw opgestart worden.
De ervaring heeft ook geleerd dat de werkgroepen best op dinsdag geplaatst worden. Dan komen de mensen langs voor de vrijwilligersvergadering en/of om mee te eten en is het bereik groter.

Werkgroep bar

Er werd vergaderd naar aanleiding van een aantal knelpunten die vastgesteld werden door de vaste medewerkers achter onze bar. Zo was er onder meer ergernis over het niet direct betalen van een consumptie, over medewerkers die niet altijd de frigo aanvulden, of die de afwas niet deden. De afspraken werden overlopen, aangevuld waar nodig en vervolgens voorgesteld op de vrijwilligersvergadering.

 

Werkgroep reis

In deze werkgroep wordt een jaar lang gewerkt naar verschillende uitstappen toe.
De opbrengst van het eetfestijn gaat volledige naar het reduceren van de deelname prijs.

Werkgroep boekenmarkt

Ontstaan van het project:
Stad Gent organiseert een wekelijkse boekenmarkt op zondag voor particulieren en organisaties naar analogie van de boekenmarkt langs de Seine.Start : Sinds 10 september 2007 zijn we actief op de boekenmarkt.
Plaats : Ajuinlei, centrum stad Gent.
Wij kwamen deze organisatie op het spoor d.m.v. flyers die door initiatiefnemers verspreid werden. Tijdens de vrijwilligersvergadering van Poco Loco werd beslist om aan dit initiatief deel te nemen.
Doelstellingen van het project:
-Deelname aan activiteiten in de maatschappij
-Geld inzamelen
-Zinvolle tijdsbesteding
-Sociaal contact
-Teamwork bevorderen
-Naambekendheid van het aanloophuis Poco Loco verhogen d.m.v. brochures die aan onze stand liggen, alsook door mondelinge uitleg.
– Ontspanning
wie?
Verschillende mensen nemen deel. Het zijn vrijwilligers en medewerkers van alle leeftijden, persoonlijkheden en van beide geslachten, die het als een kans zien anderen te ontmoeten en hun steentje bij te dragen aan het project van de boekenmarkt en aan het aanloophuis Poco Loco in het algemeen.
Relevantie:
Het boekenmarktproject is een van de elementen van de werking van aanloophuis Poco Loco en past volledig in de visie en de missie van de organisatie. Namelijk (re)integratie en participatie in de maatschappij.
Werking/taakverdeling:
Het project wordt hoofdzakelijk gedragen door de vrijwilligers, zowel wat betreft de organisatie als de uitvoering. We zijn tevens de enige soortgelijke organisatie die aan de boekenmarkt deelneemt.
Twee vrijwilligers en een medewerker namen contact op met de inrichters van de boekenmarkt. Onze kandidatuur werd met enthousiasme onthaald. Via de vrijwilligersvergadering en mondelinge reclame werden onze vrijwilligers geënthousiasmeerd en vormden een geëngageerde kern.
Kosten:
De kosten beperkten zich tot het aanschaffen van een leurderskaart van 40 euro voor tien beurten. Het materiaal voor de opbouw van een standje werd door Poco Loco bekostigd en het standje werd  door een paar handige vrijwilligers afgewerkt. De inzameling van boeken gebeurde via e-mails naar alle contacten en via vrienden en kennissen van ons publiek. De respons was gigantisch.
Dit jaar stonden we zesmaal op de boekenmarkt en verzamelden we 260 euro

Werkgroep WED (werkgroep ervarings Delen)

zie website in hoofdmenu of lees het artikel in psyche

 

werkgroep klussen of Klusnamiddagen

Planten, spitten, vegen, schilderen, decoreren, inrichten, pauzeren, samen lunchen, naar het containerpark, snoeien, …

 

werkgroep Poëzie

Dit jaar maken we werk van onze tiende editie van het poëziefestival. Pocoloëzie gaat dit jaar door in de theaterzaal van de kopergieterij in de Vlotstraat op zaterdag 14 april 2012