Wie & Wat

adminWie & Wat

Structuur

Functioneel samenwerkingsverband

De idee van een ontmoetingshuis in de stad heeft vorm gekregen door een functioneel samenwerkingsverband dat bestaat uit een brede en heterogene groep partners uit de geestelijke gezondheid. N.P.K. Sint-Camillus, P.C. Sint Jan de Deo, P.C. Dr. Guislain, P.C. Caritas, P.C. Sleidinge, patiëntenvereniging Uilenspiegel, Similes, C.A.W. Artevelde, C.G.G.Z. Regio Groot Gent Eclips, Regionaal C.G.G.Z. Deinze-Gent-Eeklo, vzw Odysseus, vzw De Nieuwe Horizon, vzw Zagan, vzw Ipso-Gent, vzw Centrum Onderweg en vzw Metawonen. Dankzij dit samenwerkingsverband en dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen is de opening van het aanloophuis Poco Loco op 1 maart 2002 een feit geworden. Van de dertien oorsprongkelijke partners hebben zeven partners begin 2007 een nieuwe samenwerking op langere termijn getekend.

Stuurgroep

De operationalisering van het project wordt vanaf het prille begin begeleid door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers zitten van het functioneel samenwerkingsverband. De taak van de stuurgroepleden is om toe te zien op de inhoudelijke ontwikkeling van het aanloophuis en op de toepassing van de visie en de doelstellingen in de praktijk.

Netwerkvergadering

Alle partners van het “Functioneel Samenwerkingsverband Aanloophuis Gent vormen samen het bestuur. De netwerkvergadering neemt voornamelijk een ondersteunende rol op ten aanzien van beheersmatige aspecten van het project.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse werking wordt in goede banen geleid door een coördinator en verschillende projectmedewerkers.

Vrijwillige medewerkers

Bezoekers kunnen als vrijwillige medewerkers betrokken worden bij het dagelijkse reilen en zeilen binnen Poco Loco. Zo zijn er verschillende vrijwillige medewerkers die op regelmatige basis de bar doenDe bar doen betekent instaan voor het bedienen van de bezoekers, het bijhouden van de kassa, het aanvullen van de koelkast en het wegwerken van de afwas. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt er een rooster opgesteld.

Daarnaast zijn er vrijwillige medewerkers die op dinsdag, woensdag, en vrijdagavond een lekker potje koken. Het menu wordt vooraf opgesteld door de themagroep koken. Volgende recepten zijn reeds de revue gepasseerd: witloof in hesp met kaassaus, spaghetti, nasi goreng, frieten met stoverij, wokschotel, koude schotel,  De bezoekers betalen voor een maaltijd met een drankje en dessert 3,5 en worden gevraagd om in te schrijven ten laatste de dag zelf om 17u.

Elke dinsdag om 15.30h is er een vergadering voor de vrijwillige medewerkers. Dit is een samenkomst waarin de medewerkers eigen ideën en opvattingen kunnen verwoorden. Er worden ook praktische zaken in besproken, b.v. opstellen rooster voor de bar, wie gaat mee om boodschappen, Al wie geïnteresseerd is kan een verslag van deze vergadering krijgen.
Een aantal vrijwillige medewerkers treden op als vertegenwoordigers in de stuurgroep.

Doelpubliek – doelstellingen

Het aanloophuis staat open voor mensen waarbij psychische en/of psychiatrische problemen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. Het ‘anders zijn’ leidt tot sociaal isolement, problematische dagbesteding of structurering. Om die redenen vinden deze mensen geen aansluiting bij reguliere maatschappelijke voorzieningen.

De behoefte aan mogelijkheden voor ontmoeting en invulling van de vrije tijd is bij het doelpubliek het grootst buiten de kantooruren. De openingsuren van het aanloophuis proberen in de mate van het mogelijke aan deze nood te beantwoorden.

De bezoeker moet zich niet op voorhand aanmelden en er worden ook geen intakes afgenomen.