Thesis Van den Steen Jochen

adminVisieteksten door Poco Loco medewerkers

‘Implementatie van de Clubhuis filosofie in een Aanloophuis’

Dit werk werd geschreven door Van den Steen Jochen in functie van zijn opleiding Graduaat Orthopedagogie. Hij gaat op zoek naar de bruikbare raakpunten tussen de visie van het Aanloophuis en de ‘Internationale vereniging van Clubhuizen’. Uit deze zoektocht distilleerde men bruikbare werkpunten en methodieken met betrekking tot het functioneren van het aanloophuis. Het was geenszins de bedoeling het aanloophuis te laten evolueren tot clubhuis, wel te leren uit de methodiek die de internationale clubhuizen met hun lange historiek hebben ontwikkeld.

Dit hele proces werd samen met de bezoekers en vrijwilligers van het aanloophuis verwezenlijkt. Zij werden gedurende het hele proces gehoord en werden uitgenodigd hun stem te laten horen. Er werd ook de mogelijkheid geboden mee op onderzoek te gaan…

 

 om de volledige versie te lezen kan u de pdf versie gebruiken. Klik hier voor de volledige pdf versie

hier volgt de inhoudstabel

 

Inhoudsopgave
Inleiding 5
1. Hoofdstuk 1: Situatiebeschrijving en probleemformulering 9
1.1 Situatiebeschrijving 9
1.1.1 Inleiding 9
1.1.2 Effectieve situatiebeschrijving 10
1.2 Probleemformulering 12
1.2.1 Motivatie 12
1.2.2 Doelstelling 13
1.2.3 Effectieve problematiek 14
2. Hoofdstuk 2: Probleemspecificatie en probleemanalyse 16
2.1 Duiding van de bronnen aan de hand van de huidige situatie in 16
het aanloophuis
2.1.1 Situering huidige situatie van het aanloophuis 16
2.1.2 Hypothese betreffende uitdagingen/ problemen 17
2.1.2.1 Visie 17
2.1.2.2 Praktische vragen 21
2.1.2.3 Besluit 24
2.2 Bronnen 24
2.2.1 Bezoek aan Fountain House New York 24
2.2.1.1 Begeleid bezoek door M.A. 24
2.2.1.2 Interview met I.S. professionele medewerkster 28
2.2.2 “We Are Not Alone” 29
2.2.2.1 Ontstaan 1943 30
2.2.2.2 De eerste jaren van het Fountain House 31
2.2.2.3 John Beard 31
2.2.3 Kwartiermaken: werken aan ruimte voor mensen met een
psychiatrische problematiek 36
2.2.4 Octaviaanse discussie 38
2.3 Analyse 39
3. Hoofdstuk 3: Doelstellingen 42
3.1 Formulering 42
3.1.1 Doel 1 42
3.1.2 Doel 2 43
3.1.3 Doel 3 44
3.1.4 Doel 4 45
4. Hoofdstuk 4: Strategie 46
4.1 Doel 1 46
4.1.1 Subdoel 1: Geïnteresseerden uitnodigen op de voorstelling 46
4.1.2 Voorstelling maken 46
4.1.3 Voorstelling tonen 46
4.1.4 Octaviaanse discussie 47
4
4.1.5 Besluit en evaluatie 47
4.2 Doel 2 48
4.2.1 Subdoel 1: Discussie ‘Samen werken voor het aanloophuis’ 48
4.2.2 Subdoel 2: Samen het lidmaatschap als doel van ons proces
formuleren. 48
4.2.3 Het lidmaatschap vorm geven 48
4.2.4 Het lidmaatschap effectief implementeren 48
4.3 Doel 3 49
4.3.1 Subdoel 1: Discussie ‘Samen werken voor het aanloophuis’ 49
4.3.2 Subdoel 2: Samen een ruimte creëren als doel van ons proces
formuleren 49
4.3.3 Werkgroep starten 49
4.3.4 Ruimte indelen 49
4.3.5 Verhuis en aanpassingen 50
4.4 Doel 4 50
4.4.1 Subdoel 1: Discussie ‘Samen werken voor het aanloophuis’ 50
4.4.2 Subdoel 2: Maximale participatie van de bezoeker via
stuurgroep als doel van ons proces formuleren 50
4.4.3 Subdoel 3: Werkgroep starten 50
4.4.4 Subdoel 4: Bijeenkomst werkgroep stuurgroep organiseren 51
4.4.5 Subdoel 5: Stuurgroepvergadering 6 juni bijwonen 51
4.5 Besluit 52
5. Realisatie 53
5.1 Doel 1: ‘Samen aan het werk voor het aanloophuis’ 53
5.1.1 Voorbereiding 53
5.1.2 Presentatie 54
5.2 Doel 2: ‘Lidmaatschap’ 57
5.2.1 Voorbereiding 57
5.2.2 Implementatie lidmaatschap 58
5.3 Doel 3: ‘Het creëren van een gezamenlijke werkruimte’ 58
5.3.1 Voorbereiding 58
5.3.2 Realisatie gezamenlijke bureauruimte 59
5.4 Doel 4: ‘Maximale participatie van de bezoekers aan de stuurgroep’ 60
5.4.1 Voorbereiding 60
5.4.2 Uitvoering 60
5.5 Algemeen besluit realisatie 62
6. Evaluatie 64
6.1 Productevaluatie 64
6.2 Procesevaluatie 68
6.3 Toekomstperspectieven 71
7. Algemeen besluit 74
8. Bronnenlijst 77
9. Bijlagen 79

 om de volledige versie te lezen kan u de pdf versie gebruiken. Klik hier voor de volledige pdf versie