welkom na een kwartiertje

adminVisieteksten door Poco Loco medewerkers

Welkom na een kwartiertje?  Annick Haentjens
Methoden voor integratie van personen met een psychiatrische problematiek

 Voor mijn stage binnen de Delta-opleiding kwam ik terecht bij een aanloophuis voor
psychiatrische patiënten. De doelgroep binnen dit aanloophuis zijn mensen met een
(gewezen) psychiatrische problematiek of mensen die door psychische problemen
beperkingen ondervinden bij het dagelijks functioneren. Naast ontmoeting staan de
bezoekers activeren en ze integreren in de samenleving centraal binnen de
doelstellingen van deze vernieuwende organisatie.
Toch merkte ik vanuit de praktijk dat het integreren moeizaam verliep …

klik hier voor de volledige tekst als pdf-file